Nápověda k vyhledávání

Zástupné vyhledávání

Pro zastoupení jednoho znaku použíjte symbol ?.

Např. chcete li hledat "text" či "test" použijte dotaz:

te?t

Pro zastoupení 0 čí více znaků použijte symbol *.

Např. při hledávání výrazů test, testy nebo tester použijte:

test*

Zástupné vyhledávání můžete také použít uprostřed výrazu.

te*t

Poznámka: Symbol * or ? nemůžete použít jako první znak v hledaném termínu.

Přibližné vyhledávání

Použijte symbol tilda ~ na konci jednoho slovního výrazu. Příklad: chcete li hledat výraz pravopisně podobnému slovu "roam" použijte příbližné vyhledávání:

roam~

Tento dotaz najde výsledky, které obsahují termíny foam a roams.

Nepovinným parametrem můžete určit požadovanou míru podobnosti. Hodnota je mezi 0 a 1, hodnoty blízké 1 najdou termíny s vysokou mírou podobností. Např.:

roam~0.8

Pokud míra podobností není dána, použije se hodnota 0.5.

Vyhledávání založené na blízkosti slov

Použijte znak tildu ~ na konci výrazu složeného z několika slov. Např. chcete li hledat slova ekonomie a Keynes které jsou maximálně vzdálena deset slov od sebe, použijte:

"ekonomie Keynes"~10
Rozsahové dotazy

Pro rozsahové dotazy použijte znaky { }. Chcete-li např. hledat výrazy, které začínají na znak A, B, či C použijte:

{A TO C}

Totéž platí pro číselné pole, jako je například rok:

[2002 TO 2003]
Preference výrazů

Pro posílení preference výrazu můžete použít znak ^. Následující dotaz:

economics Keynes^5

Dá větší hodnotu preference výrazu "Keynes"

Boolovské operátory

Booleovské operátory umí kombinovat výrazy s logickými operátory. Následující operátory jsou povoleny: AND, +, OR, NOT and -.

Poznámka: Booleovské operátory musí být psány VELKÝMI PÍSMENY.

OR

Operátor OR je implicitní spojovací operátor. To znamená, že pokud není mezi výrazy žádný operátor, použije se tento operátor. Operátor OR vzájemně spojuje dva výrazy a najde záznamy, které obsahuji alespoň jeden z výrazů.

Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika Keynes" nebo jen "Keynes" použijte dotaz:

"ekonomika Keynes" Keynes

nebo

"ekonomika Keynes" OR Keynes
AND

Operátor AND nalezne všechny záznamy které obsahují oba výrazy v daném poli záznamu.

Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika" a zároveň "Keynes" použijte dotaz:

"ekonomika" AND "Keynes"
+

Operátor "+" or požadovaný operátor vyžaduje že výraz po symbolu "+" existuje někde v poli záznamu.

Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika" a mohou, ale nemusí obsahovat "Keynes" použijte dotaz:

+ekonomika Keynes
NOT

Operátor NOT vyloučí záznamy které obsahují výraz uvedený po operátoru NOT.

Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika" přičemž neobsahují slovo "Keynes" použijte dotaz:

"economics" NOT "Keynes"

Poznámka: operátor NOT nemůže být použit pouze s jedním výrazem. Např. následující dotaz nevrátí žádné výsledky:

NOT "ekonomika"
-

Operátor - (zakazující operátor) vyloučí dokumenty, které obsahují výraz uvedený za symbolem "-".

Pro nalezení dokumentů které obsahují frázi "ekonomika" a neobsahují slovo "Keynes" použijte dotaz

"economics" -"Keynes"